Image Alt

Wolność uczenia się

O naszych kursach i certyfikatach

Instytut Rozwoju Inspiraton

Jeszcze nigdy rozwijanie kompetencji nie było takie proste! Teraz, dzięki kursom online, szytym na miarę, możesz uczyć się tak, jak Ci wygodnie.

Slide g f h Sprawdzona formuła kursów Kursy w Instytucie Inspiraton realizowane są w 100% online, w formule self-paced, co oznacza, że możesz uczyć się kiedy chcesz i jak chcesz. Projektując materiały, łączymy różne metody uczenia się, korzystając z lat doświadczeń dydaktycznych, bazując na badaniach realizowanych przez topowe ośrodki naukowe. Naszą misją jest bowiem realne wspieranie naszych kursantów w rozwoju. Zależy nam, by nasi kursanci uzyskiwali jak najlepsze efekty. Kurs zrealizujesz korzystając z naszej przyjaznej platformy online, dostępnej bezterminowo.

Slide Zaświadczenie MEN po ukończeniu kursu! Wszystkie nasze kursy zakończone są egzaminem online, po którym uzyskasz następujące dokumenty: certyfikat wystawiony przez Instytut Rozwoju Inspiraton oraz zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652). Wzbogać swoje CV i polepsz swoją pozycję konkurencyjną na rynku dzięki cenionym certyfikatom! g h

Slide g Zaświadczenie MEN - to oficjalny dokument, który mogą wydawać instytucje spełniające ściśle określone wymagania. Aby otrzymać takie uprawnienia, a tym samym uzyskać wpis w Rejestrze Szkół i Placówek, trzeba podjąć szereg działań, z których najważniejsze to:

1. wykwalifikowana kadra z udokumentowanym wykształceniem w swojej specjalizacji, przygotowana do przekazywana wiedzy w danym temacie

2. opracowanie i przygotowanie całego programu szkoleń i odpowiedniej dokumentacji
Dopiero po spełnieniu wymagań nabywa się prawa do wydawania Zaświadczenia MEN. Jako Instytut Rozwoju Inspiraton zadbaliśmy o każdy szczegół w dopełnianiu wszelkich formalności, by za włożony w rozwój wysiłek nasi kursanci otrzymywali wartościowy, ceniony dokument. Dokument potwierdzający Twój rozwój zawodowy realizowany pod okiem ekspertów - jest dowodem uzyskania nowej lub uzupełniania dotychczasowej wiedzy i umiejętności. Otrzymanie zaświadczenia MEN to gwarancja, że zrealizowany przez Ciebie kurs:
został przygotowany przez profesjonalistów,
został zaprojektowany z zachowaniem najwyższych standardów,
daje Ci dostęp do aktualnej i merytorycznej wiedzy,
został przeprowadzony przez jednostkę oświatową.

Wzbogać swoje CV o wartościowy wpis

Szukasz pracy? A może pracujesz, ale chcesz otrzymać podwyżkę? Wyróżnij się dzięki mocnej pozycji w Twoim CV. Zobacz jak możesz pochwalić się nabytymi kompetencjami w swoim CV:

Nasze kursy tworzą eksperci Instytutu.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%