Baza wiedzy

Pamiętasz, że niektórzy belfrowie z czasów szkolnych regularnie przeprowadzali sprawdziany, kartkówki i testy, a inni robili to od wielkiego dzwonu, na przykład tylko dwa razy w semestrze? Wszystkich nauczycieli – niezależnie od częstotliwości ogłaszania sprawdzianów – łączyło jedno. Robili to po to, by sprawdzić Twoją wiedzę i wystawić Ci ocenę. W tej sytuacji nic dziwnego, że testy czy kartkówki kojarzą

Drugą metodą, po notatkach, którą teraz Ci przedstawię, jest praca na tak zwanych mapach myśli. Mapy myśli są specjalnym, wizualnym sposobem zapisu informacji. Takim sposobem, który pomaga w ich analizowaniu i zapamiętaniu. Chodzi też o wykorzystanie map skojarzeń do tworzenia notatek. Dzięki tym skojarzeniom zbudujesz kontekst i pozwolisz sobie na lepsze zapamiętanie zapisanych elementów. Za twórcę tej metody uważany jest angielski

Nieodzownym elementem procesu uczenia się są notatki. Dlatego notowaniu chcę poświęcić sporo miejsca. Tylko proszę - nie myśl o tym wątku w kontekście notatek robionych w szkole, gdy to nauczyciel dyktował Ci zdanie po zdaniu, mówił wprost co trzeba zapisać w zeszycie. Albo że to Ty, słuchając wypowiedzi nauczyciela – tempem błyskawicy starałeś się zapisać niemal każde jego słowo w

Już samo to, że czytasz o metodach skutecznego uczenia się wymaga od Ciebie poświęcenia czasu, zaangażowania i wysiłku. Pocieszę Cię, ten wysiłek nie pójdzie na marne. Za chwilę przedstawię Ci kilka sposobów szybkiego przyswajania wiedzy. Niektóre są proste, niektóre trudniejsze. Jedne są lepsze do zapamiętywania skomplikowanych sekwencji czy nazw, inne do ogólnej nauki. W tym miejscu nie pomyśl sobie, że

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%