Baza wiedzy

Dorośli mają inną motywację do nauki i zupełnie inaczej przyswajają wiadomości. Uczeniem się dorosłych zajmuje się nauka zwana andragogiką.¹ Istnieje kilka założeń, które przyjmuje się w kwestii uczenia się dorosłych. Po pierwsze - dorośli odnoszą się do własnego doświadczenia, gdy się uczą. Po drugie - uczą się tego, co jest im najbardziej potrzebne i przydatne w pracy lub w życiu.

Wracamy do czasów szkolnych. "Za tydzień sprawdzian z całego działu!" - ogłasza nauczycielka. Przypomnij sobie, jak wyglądała wtedy twoja nauka. Po opadnięciu uczniowskich emocji ("no nie, znów wymyśla", "przecież niedawno pytała i była kartkówka") przystępujesz do pracy. Czytasz odpowiednie rozdziały podręcznika i próbujesz jak najwięcej zrozumieć i przyswoić. W trakcie czytania zaznaczasz najważniejsze fragmenty. Albo robisz notatki. To etap selekcji.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%