Baza wiedzy

W tradycyjnym, znanym Ci ze szkoły modelu nauczania, lekcja rozpoczyna się od wprowadzenia tematu przez nauczyciela. Najczęściej ma ona charakter teoretycznego wykładu, następnie prezentowane są przykłady, wykonywane ćwiczenia. Na koniec zadawana jest praca domowa. Uczniowie w domu, już bez pomocy nauczyciela, muszą wykorzystać praktycznie wiedzę, której teoretycznie uczyli się w szkole. Po przerobieniu działu odbywa się sprawdzian, który weryfikuje wiedzę

Słów kilka o metodzie nauki z wykorzystaniem niewielkich kartoników lub kartek, czyli fiszek. Być może pamiętasz je ze szkoły. Zwykle na jednej stronie zawierały słowo (np. kraj: Niemcy), a na drugiej odpowiedź (stolica: Berlin). Albo na jednej stronie datę (np. 15 lipca 1410 r.), a na drugiej nazwę wydarzenia (Bitwa pod Grunwaldem). Takie fiszki ułatwiały naukę do sprawdzianu – po

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%